JEDNAFALA.PL

Regulamin

Zasady sprzedaży plików cyfrowych w sklepie JednaFala.pl

I. Postanowienia ogólne

Przedmiotem umowy z JednaFala.pl jest świadczenie usług, dzięki którym użytkownicy mogą nabywać od JednaFala.pl licencje na treści cyfrowe. Dostawcą tej usługi jest firma:

Manufaktura Bartłomiej Ścibior
20-336 Lublin, ul. Sokola 7/1
NIP: 712-218-31-98
REGON: 432713180

W ramach nabycia licencji użytkownik ma prawo ściągnięcia i trwałego użytkowania utworu muzycznego, albumu muzycznego, filmu, programu komputerowego lub książki.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

II. Warunki realizacji zamówienia
 1. Zamówienie zawierające pliki do pobrania zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności lub w przypadku wykorzystania wpłaconego kredytu.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności sklep internetowy JednaFala.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub pliku MP3.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, sklep internetowy JednaFala.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, sklep internetowy JednaFala.pl dokona zwrotu wpłaconych środków.
III. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność. W momencie uruchomienia linku do pobrania pliku cyfrowego Klient traci możliwość odstapienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
IV. Zasady korzystania z plików cyfrowych
 1. Zakupione pliki cyfrowe będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie, w zakładce „Pobieralnia”
 2. W celu pobrania pliku cyfrowego należy kliknąć na link w "Pobieralni".
 3. W przypadku zakupu tytułu składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.
 4. Zaleca się zapisywanie plików przez Klienta po dokonaniu zakupu. Klient ponosi ryzyko niezapisania plików na nośniku pamięci.
 5. Wszystkie pliki cyfrowe oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 6. Klient ma prawo korzystać z plików zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania plików lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania plików w celu ich rozpowszechniania;
  3. W przypadku plików muzycznych - komercyjnego wykorzystywania plików w jakikolwiek sposób.
 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z plików w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
V. Reklamacje
 1. Klient może zgłosić reklamację do Sklepu, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony plik cyfrowy okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik cyfrowy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.